Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Pallets Are Always Useful !!!! Η Παλέτα είναι πάντα Χρήσιμη !!

This Is The Last Thing I Would Expect To See Drowning. But What Happens Is So Awesome..

When this eagle found itself in a life-threatening situation it was lucky enough that there were some kind humans around to save its life. The eagle had apparently miscalculated its flight and hit the water too hard. With the extra weight from the water on its feathers it was unable to take off again.
It struggled in the water for a few minutes until it was spotted by nearby men, who quickly raced out on a little dingy. Armed with only a wooden pallet they manged to save the eagle by throwing the pallet out so the eagle had something to climb onto and wait for its feathers to dry.


1

2

3

4

5

6

7

Pallets are like duct tape, there are endless situations where one can come in handy !!!!!

πηγή --> http://www.oneworld-community.com/

Ευχαριστώ πολύ την Marggie Drivas Brumas για το όμορφο αυτό θέμα !!! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου